Thông tin Văn phòng TBT Cục ĐTNĐ Việt Nam
Cập nhật ngày 30/12/2018, GMT+7, Hà Nội
Câu hỏi số 6
Người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện hành trình trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy định gì?
Người tham gia giao thông khi điều khiển phương tiện hành trình trên đường thuỷ nội địa phải tuân theo quy định gì?
Đào Bá Tuân - 01658792456 / tuanbd1966
Trả lời
Thuyền trưởng, người lái phương tiện khi hành trình phải điều khiển phương tiện với tốc độ an toàn đề có thể xử lý các tình huống tránh va, không gây mất an toàn đối với phương tiện khác hoặc tổn hại đến các công trình, giữ khoảng cách an toàn giữa phương tiện mình đang điều khiển với phương tiện khác; phải đảm bảo tốc độ của phương tiện theo quy định; khi hành trình không được bám, buộc phương tiện của mình vào phương tiện chở khách, phương tiện chở hàng nguy hiểm bám, buộc vào phương tiện của mình, trừ trường hợp cứu hộ, cứu nạn hoặc trường hợp bất khả kháng.